خانه‌های مسموم، قسمت دوم؛ کاغذدیواری

در فصل خانه‌های مسموم سراغ صحبت با آدم‌هایی رفتم که توی خانواده‌های سرکوبگر، آزرگر یا با پیشینه‌ی بیماری روانی بزرگ شدن. قسمت «کاغذدیواری» روایت یکی از همین آدم‌هاست. جنسیت: زن اجراگر: سارا افشار موسیقی پایانی: Hurt-johnny cash 

2356 232