رادیوگیک – ۱۳۷ – کارها رو بگیر دست خودت

در این شماره از هکری می‌شنویم که در موقع لزوم دست به کار شد و اینترنت یه کشور رو پایین آورد، از جنگ سایبری در اوکراین و شت کوین واقعی و چیزهای دیگه. در آخرین شماره از ۱۴۰۰ با ما باشین که دنیا هکرهای بیشتری لازم داره متاسفانه براوزر شما از اچ تی ام ال … ادامه خواندن رادیوگیک – ۱۳۷ – کارها رو بگیر دست خودت

2356 232

Suggested Podcasts

Sanjay Khandelwal

National WWII Museum

The Intercept

Stephen Settanni

Portland Sucks

Mark Sleight: Helping you Look, Move and Feel your Best. Internal health, Physical Health, Mental Health