प्राचीन महाराष्ट्राची कथा | Story of ancient Maharashtra

'अखंड भारत - Stories of a Greater India'च्या आजच्या भागात आपण प्राचीन महाराष्ट्राबद्दल बोलणार आहोत. बऱ्याच श्रोत्यांना महाराष्ट्राचा इतिहास जाणून घ्यायचा होता असे आम्हाला आलेल्या प्रश्नांमधून समजून आले. म्हणूनच आपल्या महाराष्ट्रात असलेल्या लेण्या ,आपली प्राचीन खाद्य संस्कृती, पोशाख आणि सणवार याविषयी सानिया आपल्याला माहिती सांगणार आहेत.

तर ऐका गोष्टी प्राचीन महाराष्ट्राच्या! आणि शिकत रहा, माहिती करून घ्या कारण इतिहासाला कालमर्यादा नसते!

On audience's request, Akhanda Bharat- Stories of a Greater India's host Saniya Mane, narrates tales about ancient Maharashtra.

Follow our host Saniya Mane on Instagram
You can listen to this show and other awesome shows on the IVM Podcasts app on Android: IVM Podcasts - Apps on Google Play or iOS: ‎IVM Podcasts, or any other podcast app.
You can check out our website at https://shows.ivmpodcasts.com/

2356 232

Suggested Podcasts

MIT Sloan Management Review

BBC Radio 4

Sophie Robinson and Kate Watson-Smyth: Interior Design Experts

Lifted Naturals

Andrew Shoemaker/Rob Thomason

Pilar a J.D. Teaspoon

Muslim Central

Mary and Richard Maddux

PodcastOne / Carolla Digital