قسمت هشتم - جان‌سخت

زندگی کردن در دورانی که هر سال ده‌ها هزار نفر از همشهری‌هات به دلیل همه‌گیری بیماری‌های مختلف می‌مردن میتونه بهونه خوبی برای موفق نشدن باشه امّا ویلیام شکسپیر اهل بهانه گرفتن نبود WebSite: http://shirkakaoocast.ir Telegram: https://t.me/ShirKakaooCast Twitter: https://twitter.com/ShirKakaooCast Instagram: https://www.instagram.com/ShirKakaooCast/ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/ShirKakaooCast/message

2356 232

Suggested Podcasts

Reading Women

Naval

Chris Wilkinson

Gabriel Salazar / Alonso Brugada

AviationHub365

Rare Drop Podcasts

Michael Seal