Na naše místa by přišli kolaboranti... Prohlášení zaměstnanců protektorátního rozhlasu

Asi nejzásadnějším nástrojem propagandy byl v době protektorátu rozhlas. Rozhlasové vysílání v Čechách a na Moravě spadalo pod říšské ministerstvo propagandy.

2356 232