مثلث بیخوابی اضطراب افسردگی

این پادکست به شکل‌گیری چرخه معیوب اضطراب، بی‌خوابی و افسردگی و راه قطع این سیکل معیوب می‌پردازد.

#بیخوابی

#اضطراب

#افسردگی


خرید ویدیوی وبینار «اساس بیوشیمیایی خیر و شر» در ایران:

https://eseminar.tv/wb16868ثبت نام دوره آموزشی «اساس بیوشیمیایی خیر و شر» در خارج از کشور:

https://imanfani.thinkific.com


ویدیوی این پادکست‌ را می توانید اینجا تماشا کنید:

https://imanfani.com

https://instagram.com/dr_iman_fani

https://telegram.me/dr_iman_fani


منابع

کانال یوتیوب TED-Ed


2356 232