اپیزود هفدهم – مردگان حرف نمی‌زنند قسمت سوم

سومین قسمتِ داستان واقعیِ "مردگان حرف نمی‌زنند"، داستان نیکه، که با سر هم کردن داستان به قتل و تجاوز متهم میشه.   تهیه اپیزود اول آنگاه: سایت تیروباد - داخل کشور: https://tirobad.com/product/ongaah-s01-e01/ سایت پترئون - خارج از کشور: https://www.patreon.com/onpodcast   حمایت از خارج از کشور: https://www.buymeacoffee.com/onpodcast اسپانسر این اپیزود: فست دیکشنری صفحه اینستاگرام فست دیکشنری: https://www.instagram.com/fastdictionary/ سایت و لینک دانلود فست دیکشنری: https://fastdic.com/   دونیت به پادکست آن در سایت حامی باش: https://hamibash.com/onpodcast اینستاگرام: https://Instagram.com/_u/thisisonpodcast توییتر: https://twitter.com/thisisonpodcast   موزیک‌های این اپیزود: Rob Star - Freedom Ludovico Einaudi – DNA Ramin Djawadi – Runaway Hans Zimmer - Day One Dark Queen- I Want To Break Free Yann Tiersen - On the Wire Mark Milad Boshra - Wicked Game Cover Diary of Dreams - She and Her Darkness Crows in the rain – Mama cries

2356 232

Suggested Podcasts

Tim Downs and Dr. Tom Barrett: Speakers, Authors, Communication Trainers, E

Jared Freid

Martin Johnston

GE Podcast Theater / Panoply / The Message

Joe Biden

ASMR a Insomnia Network

Hot Brain

Caleb a Verlynda Simonyi-Gindele