مرور و بحث کتاب ذهن ملتهب نوشته ادوارد بالمور - بخش دوم


ذهن ملتهب – بخش دوم

روایت حاکم بر فلسفه چگونه یافته‌های علم را تحت تاثیر قرار می‌دهد؟

دوگانه دکارت چگونه به پزشکی و روانپزشکی مدرن شکل داد؟

یافته‌های مرموز و زیبا در همراهی انگاشته‌های فلسفی چگونه علم را به مسیر خطا می‌برد؟

از «فسیل های» باستانی سودا و ملانکولی درباره افسردگی و اضطراب وجودی انسان چه می‌توان آموخت؟

خرید ویدیوی وبینار «خودشیفتگی و مدیریت روابط با فرد خودشیفته سمی»:

https://eseminar.tv/wb21588

 

خرید ویدیوی وبینار «اساس بیوشیمیایی خیر و شر» در ایران:

https://eseminar.tv/wb16868

 

 

ثبت نام دوره آموزشی «اساس بیوشیمیایی خیر و شر» در خارج از کشور:

https://imanfani.thinkific.com

  

 

https://imanfani.com

https://instagram.com/dr_iman_fani

https://telegram.me/dr_iman_fani


 

2356 232

Suggested Podcasts

Crime Online and iHeartRadio

Jamie Logie: Personal Trainer, Nutrition and Wellness Specialist and Blogge

AppleInsider

Michael Imperioli, Steve Schirripa

Ryan Peverly

Fumi Abe a Mic Nguyen

The Aro gTér Lineage