دهمین قسمت از دورهٔ جدید پادکست «مولاناخوانی»: داستان «پادشاه جهود»؛ بخش سوم از سه بخش

دهمین قسمت از دورهٔ جدید پادکست «مولاناخوانی» در گوش‌رس شماست

-----

داستان «پادشاه جهود»؛ بخش سوم از سه بخش.

-----

- میزبان: فرشید سادات‌شریفی؛

- خوانش ابیات کلیدی: فریبا صادق‌زاده و اشکان یزدانی؛

- مشاور هنری و گویندهٔ شناسنامهٔ شنیداری پادکست: بنفشه طاهریان.

-----

پادکست «مولاناخوانی» محصولی از مجموعهٔ علمی‌آموزشی سَماک  (به نشانی: Samaak.ca)  است.

-----

تلگرام پادکست: t.me/molanakhani

راه ارتباط با گردانندگان: samaakapplit@gmail.com

دریافت منابع بحث از تلگرام پادکست:

https://t.me/molanakhani

2356 232