تاریکخانه تاریخ

در تاریکخانه تاریخ، شخصیت های مهم ملی، در برهه هایی از تاریخ معاصر و کهن ایران، معرفی می شوند و فعالیتشان مورد بررسی قرار می گیرد

2356 232
by محمد ناظمی - 23 episodes

Suggested Podcasts

Incongruity

The Washington Post

Parcast Network

Mint - HT Smartcast

Historic Royal Palaces

Ken Jennings and John Roderick