رادیو ترسیم پادکست معماری tarsim

سلام من مرتضی محمدخانی هستم. در رادیو ترسیم میخوام در رابطه با متریالهای مورد استفاده در معماری ساختمان و طراحی داخلی وجزییات دکوراسیون و هزینه هاشون و موارد اجرایی ساختمان صحبت کنم

by مرتضی محمدخانی - 20 episodes

Suggested Podcasts

The Curiosity Department, LLC

Design Huddle Podcast

Jayneil Dalal

JUST Branding - by Jacob Cass a Matt Davies

Business of Home, Dennis Scully

Working Not Working: Connecting Companies with the Universe's Best Creatives

Kathryn Weber

Travis Neilson and Carlos Montoya