رادیو ترسیم پادکست معماری tarsim

سلام من مرتضی محمدخانی هستم. در رادیو ترسیم میخوام در رابطه با متریالهای مورد استفاده در معماری ساختمان و طراحی داخلی وجزییات دکوراسیون و هزینه هاشون و موارد اجرایی ساختمان صحبت کنم

by مرتضی محمدخانی - 20 episodes

Suggested Podcasts

Dawan Stanford

The Curiosity Department, LLC

Design Huddle Podcast

Vikram Prakash

TLC Creative Services, Inc.

Caroline Fleming and Sophie Stanbury

Katie Hunt

Case Closed