رادیو ترسیم پادکست معماری tarsim

سلام من مرتضی محمدخانی هستم. در رادیو ترسیم میخوام در رابطه با متریالهای مورد استفاده در معماری ساختمان و طراحی داخلی وجزییات دکوراسیون و هزینه هاشون و موارد اجرایی ساختمان صحبت کنم

by مرتضی محمدخانی - 20 episodes

Suggested Podcasts

Dawan Stanford

School of Motion: Design a Animation Training for MoGraph Artists

Eli Schiff

Adobe

Hilary Dahl for Seattle Urban Farm Co.

Working Not Working: Connecting Companies with the Universe's Best Creatives

Wrist Time Podcast

Case Closed