رادیو سانسور

پشت هر فیــــــــلم ، یک داستان جذاب و پر حــــــــــاشیه وجود دارد رادیو سانسور در هر اپیزود چگونگی تولید یکی از فیلمــــــهای تاثیر گذار تاریخ سینمای ایران را برای شما روایت خواهد کرد

2356 232
by Salman Khorshidi - 38 episodes

Suggested Podcasts

SlashFilm.com

Classic Movie Musts

Matthew Coniam, Bob Gassel a Noah Diamond

Freeway Productions

The Midnight Boys

psychotronicfilmsociety