Azan - Islamiska svenska föreläsningar

Islamiska föreläsningar på svenska inom en rad olika ämnen såsom religion, andlighet, filosofi, historia, samhällsfrågor, etik och moral. Förstå Islam och finn andlighet i en svensk kontext, kultur och samhälle. Manus, stödpunkter eller källreferenser finns tillgängliga till de flesta avsnitten på www.azan.se. Ansvarig utgivare: DVV – Den Väntades Vänner

by Den Väntades Vänner - 194 episodes

Suggested Podcasts

Nicole Queen and Monica Traverzo: Muslim Podcasters

QuranTalk

Be Here Now Network

Megan Wyatt, relationship coach and trainer for Muslims

Boys In The Cave