Partovee az Quran with Abdolali Bazargan پرتوي از قرآن با عبدالعلي بازرگان

Audio Translation and Interpretation of all 114 chapters of Quran in Farsi (Persian) by Abdolali Bazargan شرح و تفسير ۱۱۴ سوره قرآن به فارسي توسط عبدالعلي بازرگان

2356 232
by Abdolali Bazargan عبدالعلي بازرگان - 300 episodes

Suggested Podcasts

Muslim Central

محمد متولي الشعراوي

Muslim Central

الشيخ عبد الباسط عبد الصمد - المصحف المرتل

MuslimMatters

Muslim Central

Masjid DarusSalam

Muslim Central