ฆราวาสธรรม เพื่อการเจริญสติ

ธรรมะโดยฆราวาส เพื่อการมีสติ รู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นแลเป็นกลาง ตามแนวทางปฏิบัติของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช วัดสวนสันติธรรม ศรีราชา

2356 232
by dhamma.com - 102 episodes

Suggested Podcasts

AudioDharma.org

Be Here Now Network

Dharmachakra

Ted Meissner

Dharmachakra

Henry Shukman: Associate Master Sanbo Zen

The Mindfulness Bell

Fo Guang Podcast