"Алсын хараа-2050" подкаст

"Алсын хараа-2050" Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн хөтөлбөрийг эрхэм сонсогч та бүхэнд зориулан бүлэг тус бүр дээр ажилласан судлаач эрдэмтдийн төлөөллийн хамт ярилцлага хэлбэрээр хүргэж байна.

by Алсын хараа 2050 - 10 episodes

Suggested Podcasts

BBC Radio 4

The U.S. Institute of Peace

Mason Adams

BBC Radio

University of Chicago Podcast Network

The Army Mad Scientist Initiative

Sean Crawford, Hannah Meisel, Charles N. Wheeler III

Airman Advancement Division