เสาเสาเสา

พอดแคสต์ที่ควรจะเสวนาเรื่องสถาปัตย์ ???? ตึกรามบ้านช่องก็ว่าไป แต่ทำไปทำมาดันลามไปอะไรเยอะแยะนักก็ไม่รู้ ทั้งเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม เทคโนโลยี ประวัติศาสตร์ ฯลฯ หยิบมาเล่าด้วยมุมมองจากสถาปนิกและคณะ พบกันทุกวันเสาร์จ้ะ ???? / พูดคุยกับเราได้ที่ทวิตเตอร์ @saosaosaona twitter.com/saosaosaona ติดตาม สามโคกเรดิโอ???????? ได้ที่ ???? twitter.com/samcokeradio ???? fb.me/samcokeradio ???? instagram.com/samcokeradio ???? youtube.com/samcokeradio

by สามโคกเรดิโอ - 265 episodes

Suggested Podcasts

Maria Failla- Plant Lady and Host of Bloom and Grow Radio

Rachel Seavey

Kathy Jentz, Washington Gardener Magazine

Pacific Podcast Network

Craig Williams and Kevin Hackett

Emily Murphy