بازار سفید

پادکست بازار سفید در هر اپیزود به بررسی فنی یکی از مصالح ساختمانی می پردازد و یا نکاتی را در حوزه ی معماری و بازسازی ساختمان از منابع معتبر و بزرگان این صنعت جمع آوری و بازگو می کند. https://mag.bazarsefid.com-تلفن ۰۲۱۴۵۱۲۵