خانه‌های مسموم، قسمت پنجم؛ جاده

این قسمت با عنوان «جاده» روایتی از تجربه‌ی زندگی در خانواده‌ای با سابقه‌ی اختلال روانیه.  خانه‌های مسموم روایت آدم‌هاییه که توی خانواده‌های سرکوبگر یا آزارگر بزرگ شدن. جنسیت: زن اجراگر: آناهیتا یوسفی موسیقی پایانی: جاده-گوگوش

2356 232