خانه‌های مسموم، قسمت سوم؛ خانه‌ای کنار دریا

این قسمت با عنوان «خانه‌ای کنار دریا» روایت دیگه‌ای از زندگی در کنار خانواده‌ی آزارگر/سرکوبگره؛ این بار برادر راوی در این نقش آزارگر/سرکوبگر قرار داره. اسم‌هایی که در این قسمت می‌شنوید غیرواقعی و ساختگی هستند. جنسیت: زن اجراگر: شیرین جروقی موسیقی پایانی: house by the sea-moddi

2356 232

Suggested Podcasts

Oh Boy by Man Repeller

Bloody Disgusting Podcast Network

Robert W. Schneider and Robbie Rozelle

Tumua Tuinei

The Pew Charitable Trusts

Bent Axle Media The place for Jeep info.

Sporteros