قسمت اول - سیاه‌پوستان ثروتمند

زمانی که سیاه‌پوستان ثروتمند برای انگلیسی‌های فقیر صدقه می‌فرستادند --- Send in a voice message: https://anchor.fm/ShirKakaooCast/message

2356 232