செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் 10 வகை பணியாரங்கள் ( Chettinad Special 10 Paniyaram Recipes )

Chettinad cuisine offers a variety of vegetarian and non-vegetarian dishes. One of the popular vegetarian dish is Paniyaram. Lots of Paniyaram varieties in it. Lets see some of them here. கோதுமை பணியாரம் ( Wheat Paniyaram / Gothumai Appam ) https://anchor.fm/tamilrecipes/episodes/Wheat-Paniyaram--Gothumai-Appam--Karthigai-Deepam-Special-e96g45 கார குழிப்பணியாரம் ( Chettinad kara kuzhi paniyaram recipe ) https://anchor.fm/tamilrecipes/episodes/Chettinad-kara-kuzhi-paniyaram-recipe-e96i07 ஐந்து அரிசிப் பணியாரம் ( Chettinad Anjarisi Paniyaram/ 5 Rice authentic pancake ) https://anchor.fm/tamilrecipes/episodes/Chettinad-Anjarisi-Paniyaaram-5-Rice-authentic-pancake-e96f46 செட்டிநாடு மசாலா பணியாரம் ( Chettinad Masala Paniyaram recipe ) https://anchor.fm/tamilrecipes/episodes/Chettinad-Masala-Paniyaram-recipe-e95c7j வெள்ளைப் பணியாரம் ( Vellai Paniyaram / Chettinad Vellai Paniyaram Recipe ) https://anchor.fm/tamilrecipes/episodes/Vellai-Paniyaram--Chettinad-Vellai-Paniyaram-Recipe-e950s3 பாசிப்பருப்பு பணியாரம் ( Pasipparuppu Paniyaram / payathamparuppu Paniyaram ) https://anchor.fm/tamilrecipes/episodes/Pasipparuppu-Paniyaram--payathamparuppu-Paniyaram-e92023 கந்தரப்பம் ( Kandarappam recipe / Chettinad kandhar appam recipe ) https://anchor.fm/tamilrecipes/episodes/Kandarappam-recipe--Chettinad-kandhar-appam-recipe-e917jd ரவைப் பணியாரம் ( Ravai / Rava / Sooji / Semolina Sweet Paniyaram ) https://anchor.fm/tamilrecipes/episodes/Ravai--Rava--Sooji--Semolina-Sweet-Paniyaram-e917ae இனிப்பு குழிப்பணியாரம் ( Chettinad Sweet Kuzhi Paniyaram ) https://anchor.fm/tamilrecipes/episodes/Chettinad-Sweet-Kuzhi-Paniyaram-e537k9 கருப்பட்டி பணியாரம் ( Karupatti paniyaram Recipe / Palm jaggery paniyaram ) https://anchor.fm/tamilrecipes/episodes/Karupatti-paniyaram-Recipe--Palm-jaggery-paniyaram-e4cb4m #Chettinad #Paniyaram #Tamilrecipes https://youtu.be/F-enz-hynD4 --- Send in a voice message: https://anchor.fm/tamilrecipes/message Support this podcast: https://anchor.fm/tamilrecipes/support

2356 232