وقت خواب | پادکستی برای رفع بی خوابی

پادکست وقت خواب ، رسما لالایی برای بزرگسال محسوب میشه. پیشنهاد میکنیم پادکست ما رو فقط موقع خواب یا وقتی که بیخواب یا بدخواب شدید بشنوید. توی این پادکست ، انقدر به صحبت های کسل کنندمون ادامه میدیم تا آشفتگی های فکریتون یادتون بره و خوابتون ببره.

by لویی و دوستان - 8 episodes

Suggested Podcasts

Healthy Lifestyle Academy

Kayla Osterhoff

Jennifer Harrington

Kim Little: Hypnotherapy I Hypnosis I Life coaching I Self development

Balanced Black Girl

Dr. Sebastian Gonzales: Sports Injuries | Physiotherapy | Chiropractic Spo