خانه‌های مسموم، قسمت آخر؛ ترمیناتور

این قسمت با عنوان «ترمیناتور» روایت تجربه‌ی زندگی در کنار پدر آزارگره.  خانه‌های مسموم، اولین فصل از پادکست زندگی واقعی روایت زندگی آدم‌هاییه که توی خانواده‌های سرکوبگر یا آزارگر بزرگ شدن.  جنسیت: مرد اجراگر: آوا متوقع موسیقی پایانی: The day after that-Matt Elliott 

2356 232

Suggested Podcasts

The Pageant Project

MIT Sloan Management Review

Dhru Purohit

Laurie Woolever and Chris Thornton

Beer Edge

Dr. Farhat Hashmi

American Council of the Blind