قسمت دهم - دوباره دیوار

تو این قسمت دوباره سراغ تاثیرگذارترین اختراع بشر میریم (دقیقهٔ ۱.۳۰) و فصل صفرم پادکست را هم تموم می‌کنیم WebSite: http://shirkakaoocast.ir  Telegram: https://t.me/ShirKakaooCast Twitter: https://twitter.com/ShirKakaooCast Instagram: https://www.instagram.com/ShirKakaooCast/ --- Send in a voice message: https://anchor.fm/ShirKakaooCast/message

2356 232