پادکست جنایی آخرین شاهد

این یک پادکست قصه گو نیستپرونده های جنایی واقعی حاوی مصادیق خشونت، حوادث آزاردهنده، مسائل جنسی و سوء مصرف مواد هستند و می توانند برای کودکان و افرادی که روحیه حساس و آسیب پذیر دارند اثرات مخرب و گاه جبران ناپذیر داشته باشند


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

by Mahdi Pourbaqi - 213 episodes

Suggested Podcasts