انسان در جستجوی معنا

روایتی علمی و روان‌شناسانه از انسان در اسارت و شرایط سخت؛ خیلی سخت‌‌!‌ ‌

2356 232
by Hamidreza Faryaghoobi - 20 episodes

Suggested Podcasts

Headgum

Brea Grant and Mallory O'Meara, Mallory O'Meara, Brea Grant

Alice Asleson a Martha Krebill

John Carswell

Jon Grilz

Brandon Sanderson, Mary Robinette Kowal, Dan Wells, and Howard Tayler

Medieval Death Trip